Złota Dziewiątka

ZŁOTA DZIEWIĄTKA to nagroda ustanowiona w 2005 roku przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Przyznawana jest absolwentom, którzy spełniają regulaminowe warunki nagrody, m. in. - są aktywni, twórczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły.
Laureat otrzymuje odznakę Złota Dziewiątka, Dyplom, w którym zapisano, że honoruje się postawę życiową i działalność dla dobra wspólnego. Ponadto – znaczącą nagrodę pieniężną. Cieszymy się, że do 2016 roku Stowarzyszeniu udało się przekazać na ten cel ok. 16 tys. zł.
Nagroda pomaga abiturientom rozwijać społecznikowskie pasje, utwierdza ich w słuszności obranej postawy, a pozostałych uczniów motywuje do podejmowania wolontarystycznych zadań.
W ten sposób Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego realizuje zadania statutowe na rzecz uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoły.

ZŁOTĄ DZIEWIĄTKĘ otrzymali:

2005 rok - Elżbieta Zagórna

2006 rok - Anna Dziadosz, Michał Łaski, Grzegorz Ginter, Daniel Sobański

2007 rok - Radosław Spólnik

2008 rok - Joanna Bublewicz

2009 rok - Barbara Engler

2010 rok - Dawid Małkowicz

2011 rok - Aleksandra Sobczak

2012 rok - Dominika Rakoczy oraz Justyna Redzik (wyróżnienie)

2013 rok – Inga Gabara

2014 rok – Maciej Łoś

2015 rok – Michał Regulski

2016 rok – Weronika Jaśkiewicz

2017 rok – Bartosz Różyło

Darowizna teraz!


Darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków LO Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu można przekazać za pośrednictwem
dotpay wplataktóra zapewnia i obsługuje bezpieczne płatności internetowe, zgodnie z regulaminem dokonywania wpłat.

Prosimy o przekazanie darowizny
 
Kwota: PLN
 

Dziękujemy za dokonanie wpłaty.

Więcej o darowiznach można przeczytać tutaj

D

A

R

O

W

I

Z

N

Y

 

T

E

R

A

Z

!